Hyrja e pajisjeve

Punëtori

缝制车间

Makinë automatike e mbushjes me tegela

自动运模机

Makinë automatike e rrafshimit

自动拖布机

Makinë automatike e mbushjes

自动充绒机

Makinë automatike e prerjes

自动裁剪机

Makinë për shtypjen e nxehtësisë

压烫机

Makinë bashkuese

粘衬机